PODSTAWY OPIEKI PALIATYWNEJ  dla pielęgniarek 

Zajęcia teoretyczne 2-3 zjazdy weekendowe lub 8 dni – tryb wieczorowy (zajęcia od 16:00 do 20:00).
Staż w układzie grafikowym – 5 dni (tryb dzienny).
Egzamin – test wiadomości.


WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH  dla pielęgniarek i położnych

Zajęcia teoretyczne 5 dni – tryb wieczorowy (zajęcia od 16:00 do 20:00).
Staż w układzie grafikowym – 9 dni (przeciętnie po 3 – 4  dni w tygodniu – tryb dzienny).
Egzamin – test + zadanie dotyczące interpretacji zapisu EKG.


RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA  dla pielęgniarek i położnych

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia 6-10 dni (zależy od ilości uczestników) – tryb wieczorowy (zajęcia od 16:00 do 20:00).
Staż  w układzie grafikowym – 4 dni.
Egzamin – test wiadomości.

 

RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA  dla pielęgniarek i położnych

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia 6-10 dni (zależy od ilości uczestników) – tryb wieczorowy (zajęcia od 16:00 do 20:00).
Staż - nie ma zajęc stażowych.
Egzamin – test wiadomości.


SZCZEPIENIA OCHRONNE dla pielęgniarek

SZCZEPIENIA OCHRONNE dla położnych

Zajęcia teoretyczne 3 dni (maksymalnie 4) – tryb weekendowy lub wieczorowy (zajęcia od 15:00 do 20:00).
Staż  w układzie grafikowym – pielęgniarki – 8 dni, położne 4 dni.
Egzamin – test wiadomości.  


WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Zajęcia teoretyczne z ćwiczeniami 70 godzin  zajęcia teoretyczne tryb weekendowy (jedynie formalne rozpoczęcie kursu w czwartek - obecność obowiązkowa, wydajemy dokumenty, zatwierdzamy uczestnictwo)
Staż po teorii w układzie grafikowym (grupy) – 2 x 2 dni.
Egzamin – test wiadomości.


ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT

Zajęcia teoretyczne 10 dni – tryb wieczorowy (zajęcia od 15:00 do 20:00).
Staż  w układzie grafikowym – 3 dni.
Egzamin – test wiadomości.


LECZENIE RAN dla pielęgniarek

Zajęcia teoretyczne 3 zjazdy – tryb weekendowy lub wieczorowy (zajęcia od 15:00 do 20:00).
Staż  w układzie grafikowym  – 11 dni
Egzamin – test wiadomości lub egzamin ustny.     


PROPONUJEMY RÓWNIEŻ INNE KURSY– termin realizacji zależy od ilości zgłoszeń

WYKAZ I PROGRAMY KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH  (łącze otworzy się w nowej karcie)