Refundacje kosztów udzielana przez SIPiP (inne Izby indywidualnie)

O refundację części kosztów szkolenia można się ubiegać w Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych (lub innej, zgodnie z przynależnością).

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych udziela refundacji na zasadach określonych w wewnętrznym REGULAMINIE, do którego link znajdziesz TUTAJ

Wszelkie formalności związane z refundacją załatwia uczestnik szkolenia we własnym zakresie. Organizator kształcenia nie jest pośrednikiem ani w kwestii formalności (składania wniosku) , ani też nie pośredniczy w pozyskiwaniu wypłaty przyznanej refundacji.

   

     Dofinansowania szkoleń przez sponsorów

Uczestnik każdego rodzaju szkolenia może wskazać sponsora, który wniesie za niego część lub całą opłatę za szkolenie. Sponsorem może być każda instytucja np. zakład pracy, urząd pracy, sponsor zewnętrzny itd.

Z każdym sponsorem deklarującym zapłatę nawiązujemy współpracę i zgodnie z ustaleniami pobieramy opłatę za szkolenie (zawieramy umowy, wystawiamy faktury itp.)