Zasady ogólne wynikające z  Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)

O kwalifikację na szkolenie specjalizacyjne może ubiegać się pielęgniarka / położna z przynajmniej dwuletnim stażem pracy w zawodzie, w ciągu ostatnich 5 lat, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

O kwalifikację na kurs kwalifikacyjny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie, posiadająca prawo wykonywania zawodu.

O kwalifikację na kurs specjalistyczny może ubiegać się pielęgniarka / położna posiadająca prawo wykonywania zawodu.


Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie  jest możliwe wyłącznie przez system SMK.

W celu zapisania się na wybraną formę kształcenia podyplomowego należy założyć konto w systemie SMK 

Po pełnej aktywacji konta należy zalogować się w SMK i kliknąć na kafelek: „Dane o planowanych szkoleniach”
(NIE KLIKAMY na kafelek „Wnioski na szkolenia”).


Następne kroki są intuicyjne, ale należy pamiętać o poprawnym wybieraniu i wypełnianiu wszystkich wymaganych pól.

Należy wybrać województwo zachodniopomorskie lub miasto Szczecin, dalej - Ośrodek Kształcenia EzA i kurs lub specjalizację,
którą jesteśmy zainteresowani i wypełniać kolejne pola.
Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji oraz załączeniu pliku (np. pdf, jpg) z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu,
klikamy na przycisk „Zapisz”.
                                                                                     TO NIE KONIEC

To  tzw. „Szkic” wniosku, który po wejściu w „Szczegóły” i po przewinięciu go do końca strony należy wysłać klikając „Wyślij”.

Finalizujemy operację potwierdzeniem wysłania wniosku.

Czy nasz wniosek na szkolenie został pozytywnie zweryfikowany sprawdzamy przy następnych logowaniach poprzez kafelek „Wnioski na szkolenia”.


Informację o kwalifikacji i szczegółach organizacyjnych przesyłamy pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres najpóźniej dwa  tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.


Jak złożyć zgłoszenie - instrukcja do pobrania pdf 

Przejdź do SMK